Følg

Hvorfor har dere stengt heisen?

En vanlig beskyldning vi får er at heisene stenger fordi vi ønsker å tjene mer penger. Denne myten kan vi avkrefte med en gang. Personalet som skal kjøre heisen er til stede hele dagen kombinert med mindre folk i bakkene. Dette gjør at vi taper penger på å stanse heisen.

Her er noen eksempler på hva som kan gjøre det vanskelig for oss å kjøre heis:

Kommer vinden sør-sørøst, altså rett i «ryggen» på 4-seter Expressen så gir dette en mulighet til å kjøre heis selv om det blåser hardt.
Kommer den rett fra øst i et visst antall m/s på mast 10 så kan vi få problemer med at wiren (bæretrekktauet) blåser av. Det samme gjelder om vinden kommer fra vest rett på den samme masten.
Kastevind på toppen, gjelder både Breive og Topp Nos; vinden kan ligge stabilt på hele 15 m/s og vi kan kjøre heis men kastevind kommer ofte opp i over 20 m/s noe som gjør at vi må stoppe heisen.
I de tilfellene hvor 4-seter ikke går på grunn av vinden så flyttes personell over til Vestheis om vinden ikke er over 18 m/s. Her igjen er kastevinden et faremoment. Over 18 m/s her stopper heisen og vi er i en situasjon vi ikke ønsker å ha gjester i.

Dette er ment som en liten innsikt i noen elementene som spiller inn i vurderinger som gjøres hver dag, gjennom hele dagen under driften av Alpinsenteret. Vi vil understreke at vi gjør alt vi kan for at hele anlegget skal være oppe til de annonserte tidene. 

 

Tekniske feil forekommer gjerne hvis det er store temperatursvingninger mellom pluss og minus grader. Dette gjør at trekkene iser noe voldsomt, og det kan forekomme feil på jording og overslag. Dette er feil som kan forekomme og som er helt uunngåelige når en driver ski-anlegg.  

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk